Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2013

Mưa Xuân (Nguyễn Bính) - Lỗi Hẹn (Thái Huy Long)


Thơ Nguyễn Bính                                             Bài hoạ:

Mưa Xuân                     Li Hn

Em là con gái trong khung cửi                           Tuổi thơ em sống nhà êm thắm
Dệt lụa quanh năm với mẹ già                           Nương tựa, sớm hôm với mẹ già
Lòng trẻ còn như cây lụa trắng                          Trước mắt đường dài lên đại học
Mẹ già chưa bán chợ làng xa.                            Biết chi duyên phận, hãy còn xa. 
  

Thứ Ba, 25 tháng 6, 2013