Thứ Ba, 28 tháng 4, 2015

Au Revoir Montréal

Chào cây chào cỏ bên đường,

Vẫy tay từ giả phố phường tôi đi. 

Rồi mai lá mọc xanh rì,

Nhìn sông nước chảy chút gì nhớ nhau. 


Montreal, 28 avril 2015