Thứ Sáu, 14 tháng 8, 2015

THỨC TỈNH
Yêu em ta đã sai lầm, Vì trong em đã sẵn mầm dối gian. 


Ta từ dạo ấy lang thang,


Chạy theo ảo-ảnh, tự ràng buộc ta.


 Jun 8 2000 


HỒI SINH
Trở Về với đất với bùn,
Với cây với lá với trùn với phân. 
Lặng nghe tiếng hát thì thầm, 
Trong niềm cô tịch có mầm Hồi Sinh.
                                                      2003