Thứ Sáu, 11 tháng 11, 2016

Đầu năm


Một . Một. Đầu năm .
Thổi phù thời gian .
Thổi phù năm cũ .
Thổi phù cạn cợt, phù du .

Một . Một . Đầu năm .
Thắp sáng trái tim .
Thắp sắng ngọn lửa .
Thắp sáng hành trình . Yên vui .

Chúc mừng sinh nhật anh Minh Khải - Jan 1, 2016