Thứ Bảy, 10 tháng 7, 2010

Tôn Thất Thiều

Vịnh Hạng Vũ

Cập thức bại vong phi chiến tội
Không lao trí lực dữ thiên thanh
Cổ kim vô ná anh hùng lệ
Phong vũ không văn sất sá thanh

                           Nguyễn Du


(Kịp đến lúc biết rằng mình bị thua mất, không phải lỗi tại đánh nhau,
Thì đã uổng công khó nhọc đem trí lực tranh giành với số trời đã định
Xưa nay ta thật đau lòng không chịu nỗi giọt nước mắt khóc người như vậy
Trong cơn mưa bão giờ đây người ta vẫn nghe tiếng gầm thét mà chẳng thấy ông đâu)


Vịnh Hạng Vũ 
(Phỏng dịch)

Rồi thất bại, không vị tình  chinh chiến,
Số mệnh trời, uổng khí phách, tương tranh.
Tự cổ kim, lệ nhỏ khóc hùng anh,
Trong giông tố vẫn tiếng gầm vọng đến.

                            tôn thất thiều  (2010)   (để tưởng nhớ  anh hùng chiến sĩ VNCH)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét