Thứ Hai, 18 tháng 3, 2013

Á Căn Đình

Pope Francis 
Đức Giáo Hoàng vừa lên ngôi từ Argentina, 
Mời các ban nghe Madona hát bài "Don't Cry For Me Argentina" và 
đọc chơi bài thơ phỏng dịch tiếc thương cho EVITA, 
một trẻ nghèo từ tấm bé,
một chính trị gia lúc hoa niên, Đệ Nhất Phu Nhân, 
Người phục vụ cho dân nghèo, 
một Ứng Cử Viên Phó Tổng Thống để rồi mất đi vào tuổi 30.
TTT