Thứ Hai, 29 tháng 10, 2012

Sinh Nhật ngũ thập ngũ niên Bích Ngọc


Cánh Diều 
Cuộc đời như cánh diều bay, 
Bay về hướng định hay xoay vòng vòng, 
Mừng em ổn thỏa trong lòng 
Từ nay bay thẳng vào đồng ước mơ.   


Sinh Nhật ngũ thập ngũ niên Bích Ngọc 
30/10/2012

tmk
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét