Thứ Hai, 18 tháng 3, 2013

Á Căn Đình

Pope Francis 
Đức Giáo Hoàng vừa lên ngôi từ Argentina, 
Mời các ban nghe Madona hát bài "Don't Cry For Me Argentina" và 
đọc chơi bài thơ phỏng dịch tiếc thương cho EVITA, 
một trẻ nghèo từ tấm bé,
một chính trị gia lúc hoa niên, Đệ Nhất Phu Nhân, 
Người phục vụ cho dân nghèo, 
một Ứng Cử Viên Phó Tổng Thống để rồi mất đi vào tuổi 30.
TTT

Xin Đừng Khóc Tôi, Argentina

(TTT Phỏng Dịch-Madona Hát)
Don’t Cry For Me Argentina
Ôi đâu dễ mẫu chuyện chừ xa lạ,
Kể bạn nghe cảm nghĩ của đời tôi.
Một niềm yêu chất chứa nỗi u hoài,
Với công quả ân tình vương diễm tuyệt.
Người biết chăng, một bé thơ tinh khiết,
Giấc mơ xưa, sáu, bảy tuổi… chín sầu,
Chiếc áo màu mang nỗi nhớ về đâu
Như  trè dại, bạn bao ngày gặp gỡ.
Tôi  chọn lúc thời gian còn bỡ ngỡ,
Khỏi  cuộc đời chui rúc giữa phong sương,
Ánh ban mai trước ngưỡng cửa nghê thường,
Mặt trời mọc tự do vì cuộc sống.
Tôi đã phải tìm nơi đây giấc mộng
Nhưng nào đâu cõi thế, trần gian xưa,
Xin đừng khóc tôi, khóc mấy cho vừa...
            ***                ***
Ar-gen-tin nơi nguyện ước đầy vơi,
Sự thật còn đây khi mãi đua đòi
Giữa cung cánh và lời nguyền bất diệt.
“Bạn mãi cùng tôi, niềm yêu thắm thiết”
Của cải bạc vàng tiếng tăm tàn nguyệt
Ảo ảnh này, chưa in dấu trong tôi,
Không ước mơ không khao khát nên lời
Không thay đổi tình tôi yêu mến bạn.
Xin đừng khóc tôi, Ar-gen-tin hùng tráng,
Tôi nghĩ gì, nói nữa cũng bằng không,
Hãy nhìn tôi với nỗi nhớ vô cùng,
Mỗi lời nói là muôn ngàn sự thật.
TTT(3/2013)

It won't be easy, you'll think it's strange
when I try to explain how I feel,
that I still need your love after all that I've done.
You won't believe me
all you will see is a girl you once knew
although she's dressed up to the nines
at sixes and sevens with you.

I had to let it happen, I had to change,
couldn't stay all my life down at heel,
looking out of the window, staying out of the sun.
So I chose freedom,
running around, trying everything new,
but nothing impressed me at all,
I never expected it to.

Don't cry for me Argentina
the truth is I never left you all through my wild days,
my mad existence I kept my promise,
don't keep your distance.

And as for fortune, and as for fame
I never invited them in
though it seemed to the world they were all I desired.
They are illusions,
they are not the solutions they promised to be,
the answer was here all the time:
I love you and hope you love me.

Don't cry for me Argentina,

Don't cry for me Argentina,
the truth is I never left you, all through my wild days,
my mad existence I kept my promise,
don't keep your distance.

Have I said too much?
There's nothing more I can think of to say to you,
but all you have to do is look at me
to know that every word is true.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét