Thứ Tư, 1 tháng 1, 2014

New Year 2014- PEACE


My peace I give you. I do not give to you as the world gives (John 14:27).


Có những điều rất nhỏ,
Có những phút rất im,
Có một đời đi tìm,
Có xin chăng để gặp ?
                                 

                          Lang thang, xốn xang,
                          Không không, có có
                          Nhận nhận, cho cho,
                          Long lanh nước mắt,
                          Tâm hồn ngổn ngang


Có nhng điu rất nhỏ,                
Của nhng phút rt im,               
Trong một thủa kiếm tìm,           
Và trái tim đã gặp .                    
                                                               
                                                              A ha,
                                                              Tha thứ,
                                                              Thứ tha,
                                                              Yêu thương,
                                                              Tĩnh lặng,
                                                              Trong ta thấy mình.

                        Tôn Nữ Bích Ngọc
                       mùng một tháng một, hai không một bốn.    
HAPPY BIRTHDAY TO ANH MINH-KHAI
                    

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét