Thứ Hai, 26 tháng 4, 2010

Tuổi Xuân - Chuyển ngữ


Thanh xuân không phải một thời,
Mà là tâm tưởng một đời vui tươi,
Chẳng là mắt gọi môi mời
Đôi chân nai nhỏ yêu đời tự do!Chí đã quyết, dạ không lo,
Trăm phương ngàn kế so đo với đời
Cuộc đời như thể giếng khơi,
Luôn luôn tươi mát mới là thanh niên!

Có người thắng nổi ươn hèn
Mê say mạo hiểm hơn quen xó nhà (1)
Sáu mươi chưa hẳn đã già
Dù cho thân xác không là hai mươi!
Già là già mặt già người
Tay chân già ngắc, lòng này già đâu! (2)

Má hồng hay khách bạc đầu
Cuộc vui con trẻ lâu lâu réo mời
Cuộc đời nào khác cuộc chơi
Trong tim người gắn một đài không dây (3)

Vui tươi, hy  vong tràn đây
Đỡ nâng hồi sức bạn đây tuổi xuân
Một khi đã mất tinh thần
Trái tim băng giá lòng đầy bi quan
Hững hờ sớm tụ chiều tan
Bâng khuâng Dĩ Vãng,(4) muộn màng Tương Lai (5)

Hai mươi mà đã lão lai (6)
Mở ra! (7) tim bạn những đài lạc quan
Quan san ừ cũng quan san (8)
Tám mươi chết trẻ muôn vàn tiếc thuơng!

Phương Đoài Mây Trắng

Chú thích (từ lớp chuyển ngữ ở Cal State Fullerton):

(1) Thầy Long còn đi câu cá mập ở Catalina cuối tuần
(2) Cứ nhìn Cường hay Hoàng Cương là rõ
(3) Wireless station, xài đỡ chử đài như" đài Little Saigon 1408 "
(4) có thể là tên quán cà phê xin hỏi Hoàng Cương
(5) có thể tên quán phở tái hay một quán nào Cường Liên làm chủ
(6) chữ mượn của H.Le: lão lai tài tận,í anh ta là "già học không nhớ"
(7) tiếng Do thái cổ: Ephata...a magic  word
(8) đèo, núi chỉ sự xa xôi....
   Rằng thu thì vẫn là thu
   Nhớ nhung thì vẫn mịt mù quan san ( Kiều)


YOUTH
ULM: Mr UllmanBy Samuel Ullman (1840-1925)

Youth is not a time of life;
it is a state of mind;
it is not a matter of rosy cheeks, red lips and supple knees;
it is a matter of the will, a quality of the imagination, a vigor of the emotions;
it is the freshness of the deep springs of life.

Youth means a temperamental predominance of courage over timidity of the appetite, for adventure over the love of ease.
This offen exists in a man of sixty more than a body of twenty.
Nobody grows old merely by a number of years.
We grow old by deserting our ideals.

Years may wrinkle the skin, but to give up enthusiasm wrinkles the soul.
Worry, fear, self distrust bows the heart and turns the spirit back to dust.

Sixty or sixteen, there is in every human being's heart the lure of wonder, the unfailing child-like appetite of what's next, and the joy of the game of living.
In the center of your heart and my heart, there is a wireless station; so long as it receives messages of beauty, hope, cheer, courage and power from men and from the infinite, so long are you young.

When the aerials are down, and your spirit is covered with snows of cynicism and the ice of pessimism, then you are grow old, even at twenty, but as long as your aerials are up, to catch the waves of optimism, there is hope you may die young at eighty.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét