Thứ Năm, 29 tháng 12, 2011

Nam Quốc Sơn Hà


Lý Thường Kiệt
 
南 國 山 河       
 
      書        
汝      


李常傑

NAM QUỐC SƠN HÀ

Lý Thuờng Kiệt 

Nam quốc sơn hà Nam đế cư
Tiệt nhiên định phận tại thiên thư
Như hà nghich lỗ lai xâm phạm?
Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư!


Phỏng Dịch

SÔNG NÚI NƯỚC NAM

Sông Núi nước Nam của Vua Nam
Luật Trời phân định rõ ràng ràng
Cớ sao quân giặc sang cướp nước?
Thất bại ê chề ắt phải mang!

Xuân Mai

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét