Thứ Tư, 2 tháng 11, 2011

Phù VânTái Sinh từ hiện kiếp này
Đời tôi đổi mới hết lay lắt buồn 
Qua cầu nhìn bọt nước tuôn  
Xác thân quá khứ hồi chuông  tạ từ
Mùa Thu lá sáng sương mù
Ơn em neo giữ níu phù vân trôi.
                           Trần Minh Khải
Tặng Sinh Nhật BN, 
30 tháng mười 2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét