Thứ Tư, 1 tháng 5, 2013

Cổ Tỉnh - Nguyễn DuCổ Tỉnh


Minh nguyệt chiếu cổ tỉnh,
Tỉnh thủy vô ba đào.
Bất tri nhân khiên xả,
Thử tâm trung bất dao.

Túng bị nhân khiên xả,
Nhất dao hoàn phục chi.
Trạm trạm nhất phiến tâm,
Minh nguyệt cổ tỉnh thủy.       

Đạo ý - Nguyễn Du


Giếng cũ
(Tặng anh Trình)

Trăng soi giếng cũ sáng ngần,
Nước không xao xuyến chỉ chừng ấy thôi.
Ai đâu khuấy đục lưng trời,
Lòng chưa tao loạn không rời tâm tư.

Dù người dấy động bây chừ,
Vẫn nguyên tỉnh lặng không mờ trắng trong.
Băng tâm một phiến như lòng,
Giếng trong như cũ trăng ngần như xưa.

TTT (2013)


1 nhận xét:

 1. Date: Mon, 29 Apr 2013 08:47:51 -0700
  From: tontthieu@yahoo.com
  Subject: Tho Tang
  To: tonthattrinh@hotmail.com


  Thiều gởi tặng anh Trình một bài Phỏng Dịch Thơ Cụ Nguyễn Du để gởi gắm một tâm hồn trong trắng trải qua bao phong sương chính trị đổi dời.

  Tôn Thất Thiều


  Trả lờiXóa