Thứ Ba, 2 tháng 3, 2010

Bút Vàng

Thương tặng anh Tôn Thất Trình
nhận được giải thưởng Bút Vàng

Vạch bút trời Nam trải bốn phương
Gieo mầm sở học đến quê hương.

Mở mang kiến thức tìm nhân ái
Sao lục chuyên khoa khởi giáo phường
Cách mạng đồng xanh mơ lãnh thổ (1)
Bảo tồn đất đỏ mộng triều cương (2)
Bút vàng chẳng nhuộm màu chinh chiến
Ta đã cùng em vạn nẻo đường.

Tôn Thất Thiều (2004)(1) Green Revolution = lúa Thần Nông
(2) Soil Conservation = Cao nguyênKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét