Thứ Năm, 18 tháng 3, 2010

Tôi vẫn đợi
Tôi Vẫn Đi

Tôi vẫn đợi những ngày xưa âm hưởng,
Tháng năm dài hun hút uống thời gian;
Mà cách biệt chìm sâu trong lý tưởng,
Ôi rừng xanh, ôi đất đỏ mây ngàn.Quê hương đó, biển chôn vùi hưng phế;
Máu Trường Sơn nhuộm đỏ đất phù sa;
Rồi ngục tù nở hoa trên thánh địa,
Gió xoay chiều không vần vũ quê cha .
 
Tôi vẫn đợi con sông dài chín khúc
Mang phù sa xây mộng ước ban đầu,
Trả cơm áo cho giống nòi un đúc,
Giòng Cửu Long xin đừng cạn mai sau.
 
Đây cao nguyên rừng xanh và núi biếc,
Ngập linh hồn xứ Thượng tự ngàn xưa.
Chừ tan tác mảnh trăng cài đơn chiéc,
Qua từng cơn rỉ máu đất triều vua.
 
Tôi vẫn đợi lũy tre gầy đau xót,
Gió ngàn khơi mang đến trận mưa đầu,
Thở khí trời lồng ngực máu còn nâu,
Mong ấm áp những linh hồn mai một.
 
Tôn Thất Thiều 
(Giáng Sinh 2009)
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét