Thứ Ba, 2 tháng 3, 2010

dịch thơ Nguyễn Trung Trực

Nhà lãnh đạo cuộc khởi nghiã chống Pháp tại Kiên Giang. Hưởng ứng lời kêu gọi Cần Vương cuả vua Tự Đức vào năm 1861, Nguyễn Trung Trực chiêu mộ nông dân nổi lên đánh phá các đồn bót cuả Pháp tại Tân An. Về sau người Pháp bắt giữ Thân Mẫu cuả Nguyễn Trung Trực và đòi đem ra chém đầu, Nguyễn Trung Trực phải giải tán nghiã quân rồi tự mình ra nạp mạng cho Pháp. Người Pháp đưa ông về Sàigòn.
Nguyễn Trung Trực lãnh án tử hình vào ngày 27-10-1868 và bị đem hành quyết tại Rạch Giá.
Trước khi chết ông đã làm một bài thơ tuyệt mệnh lời lẽ khí khái và thống thiết như sau:


Thư kiếm tùng nhung tự thiếu niên
Yên gian đãm khí hữu long tuyền
Anh hùng nhược ngộ vô dung điạ
Bảo hậu thâm cừu bất đái thiên

Bản Dịch


Gươm đao binh nghiệp thời tân khổ
Hào khí trần gian kiếm miệt mài
Anh hùng dụng võ không còn chỗ
Uất hận ngàn thu chẳng đội trời

TônThất Thiều (2008)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét