Thứ Năm, 18 tháng 3, 2010

Thơ họ HoàngVịnh Hai Bà Trưng

Tượng đá trời Nam trải tuyết sương,
Ngàn năm công đức nhớ Trương Vương.

Tham tàn trách bởi quân gây biến,
Oanh liệt khen thay gái dị thường.
Liều với non sông hai má phấn,
Giành nhau nòi giống một da vàng.
Cột đồng Đông Hán tìm đâu thấy,
Chỉ thấy Tây Hồ bóng nước gương.

                  
                   Hoàng Cao Khải


               Nàng Mị Ê

Thuyền rồng không dựa, dựa thuyền chài,
Gắn bó vì chưng trót một hai.
Tiết nghĩa mãnh chiên, trời ấm lạnh,
Cương thường giọt lệ, nước đầy vơi.
Chứng minh đã có mười phương phật,
Sống thác cùng nhau một giống Hời.
Sử sách ngàn năm ghi chép đó,
Thương ai mà lại thẹn cho ai.

                   Hoàng Cao Khải

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét