Thứ Hai, 1 tháng 3, 2010

Họa Thơ TT Diem

NỖI LÒNG

Gươm đàn nửa gánh, quẩy sang sông,
Hỏi bến: thuyền không, lái cũng không

Xe muối nặng nề thương vó ký
Đường mây rộng rãi tiếc chim hồng
Vá trời lấp biển người đâu tá
Bán lợi mua danh chợ vẫn đông
Lần lữa nắng mưa theo cuộc thế
Cắm sào đợi nước thuở nào trong?
Ngô Đình Diệm, 1953


BÀI HỌA

Giữa dòng đứt gánh chẳng sang sông
Hào kiệt nào ai lấp khoảng không
Hạc vàng đã biến thành sương khói
Hoàng Hạc còn trơ thẹn nắng hồng
Hướng về xưa cũ đâu hồn nước
Vọng ngoại hoài tân đó vẫn đông
Chờ mãi Thu về Xuân lại đến
Ai người dũng liệt nối gương trong

TônThất Thiều (2007)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét