Thứ Ba, 2 tháng 3, 2010

Thơ Tặng

Tặng Anh Trình
Thanksgiving 2007

Ba hai (32) năm chẵn sống quê người
Vẫn một tình yêu nước đấy thôi
Mài đũng quần xơ như tuổi trẻ
Giở tờ giấy trắng khác quê người
Sở học ngày nay bao la quá
Tài ba thuở trước khó đầy vơi
Mỏi mòn hơi sức còn thương nhớ
Một mối ân tình chữ nghĩa thôi

Tôn Thất Thiều

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét